PARTICULIEREN

SMITH Senioren Service biedt ondersteuning aan de ouder wordende mens in zijn leefomgeving, waarbij kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, mobiliteit, en veiligheid centraal staan. Door verschillende vormen van samenwerking kan er een complete service geboden worden, individueel bepaald met behoud van de eigen regie.

Het hedendaagse leven is anders dan vroeger. Verwacht wordt dat ouderen langer zelfstandig blijven binnen de huidige maatschappij. Familie, vrienden en kennissen die eventueel hulp zouden kunnen bieden, wonen niet in de buurt of hebben een druk leven waardoor ouderen vooral op zichzelf aangewezen zijn.

Thuis blijven wonen en zelfstandig functioneren is belangrijk, maar naarmate u ouder wordt zal er steeds meer behoefte zijn aan ondersteuning in de leefomgeving. Zeker als u op uw vertrouwde manier wilt blijven leven in uw eigen omgeving. SMITH Senioren service kan u helpen om de kwaliteit van uw leven te waarborgen.

SMITH Senioren Service levert diensten om u of uw naasten te ondersteunen in het dagelijks leven. Zo kunt u langer thuis en in uw eigen omgeving blijven wonen en functioneren met een goede kwaliteit van leven , waarbij uw zelfredzaamheid, mobiliteit en veiligheid ondersteund en bevorderd wordt.

VOORBEELDEN VAN DE DIENSTEN VAN SMITH SENIOREN SERVICE:

  • Adviseren, informeren en begeleiding in en over de mogelijkheden in de woon- en leefomgeving;
  • Woningscan;
  • Regelen van hulpmiddelen;
  • Inzetten van domotica (comfortabel en veilig leven en zorgondersteuning);
  • Aanspreekpunt tussen particulieren, bedrijven en organisaties;
  • Verbouwingen, renovaties en onderhoud aan het huis;
  • Adviseren en informeren over bestaande voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving.

Contact opnemen

Telefoonnummer:

  • 06 -22 91 81 68

Wil je ons volgen?