PARTICULIEREN

SMITH Senioren Service biedt ondersteuning aan de ouder wordende mens in zijn leefomgeving, waarbij kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, mobiliteit, en veiligheid centraal staan. Door verschillende vormen van samenwerking is het mogelijk u een complete service aan te bieden; individueel bepaald, met behoud van de eigen regie.

Het hedendaagse leven is anders dan vroeger. In de huidige maatschappij wordt verwacht dat ouderen langer zelfstandig blijven. Soms wonen familie, vrienden en kennissen die eventueel hulp zouden kunnen bieden, niet in de buurt of zij hebben een druk leven.

Thuis blijven wonen en zelfstandig functioneren is belangrijk, maar naarmate u ouder wordt, kan uw behoefte aan ondersteuning in de leefomgeving toenemen. Zeker als u op de voor u vertrouwde manier wilt blijven leven in uw eigen omgeving. SMITH Senioren Service kan u helpen om de kwaliteit van uw leven te waarborgen.

SMITH Senioren Service levert diensten om u of uw naasten te ondersteunen in het dagelijks leven. Zo kunt u langer thuis, in uw eigen omgeving blijven wonen. Met een goede kwaliteit van leven , waarbij uw zelfredzaamheid, mobiliteit en veiligheid centraal staan.

VOORBEELDEN VAN DIENSTEN VAN SMITH SENIOREN SERVICE:

  • Advies, informatie en begeleiding in en over de mogelijkheden in de woon- en leefomgeving;
  • Woningscan;
  • Regelen van hulpmiddelen;
  • Inzetten van domotica (comfortabel en veilig leven en zorgondersteuning);
  • Aanspreekpunt tussen particulieren, bedrijven en organisaties;
  • Verbouwingen, renovaties en onderhoud aan het huis;
  • Advies en informatie over bestaande voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving.


Contact opnemen

Telefoonnummer:

  • 06 -22 91 81 68

Wil je ons volgen?