BEDRIJVEN, ORGANISATIES EN OVERHEDEN

SMITH Advies & Consultancy adviseert, ondersteund en begeleidt bedrijven, organisaties en overheden op het gebied van vraagstukken waarmee de ouder wordende mens te maken heeft.

Vanuit een brede kennis van maatschappelijke, fysieke, psychologische en sociale aspecten van de ouder wordende mens, worden er adviezen en oplossingen gegeven. 


De expertise-gebieden van waaruit gewerkt wordt zijn:

Zorg, Welzijn Wonen, Werk, Vrije tijd, Mobiliteit en Innovatie

SMITH Advies & Consultancy kijkt naar alle facetten waarmee de oudere wordende mens te maken heeft: het functioneren, de mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, veiligheid en kwaliteit van leven staan daarbij centraal.

SMITH Advies & Consultancy vindt het belangrijk om verbindingen te leggen tussen mensen en disciplines, om een optimale samenwerking te bewerkstelligen en zo adviezen of oplossingen te kunnen geven als het gaat om vraagstukken waarmee de oudere wordende mens te maken heeft.

Zowel ouderen, opdrachtgevers, professionals als andere belanghebbende worden continu betrokken bij de verschillende fasen van het onderzoek. Dit om via co-creatie, adviezen en oplossingen voor vraagstukken te kunnen bieden ten aanzien van de ouder wordende mens.

ENKELE VOORBEELDEN VAN OPDRACHTEN:

  • Het doen van praktijkgericht onderzoek;
  • Het leiden van projecten;
  • Opstellen adviesplannen;
  • Geven van aanbevelingen;
  • Ontwikkelen en uitvoeren innovatieplannen;
  • Ontwikkelen en uitvoeren implementatieplannen;
  • Geven van presentaties;
  • Leiden van workshops

Contact opnemen

Telefoonnummer:

  • 06 -22 91 81 68

Wil je ons volgen?